Reguleringsplan for Håsørene mellom fv. 62 og kraftgate - høring og offentlig ettersyn av endringsforslag

flyfoto Håsøran - Klikk for stort bildeflyfoto Håsøran Forslag til endring i regulering av areal mellom gang-/sykkelvegen langs Romsdalsvegen (fylkesveg 62) og industriområdet sendes ut på høring og offentlig ettersyn, med frist for uttale 20. november 2017.

Sak om endringsforslag for et areal mellom gang-/sykkelvegen langs Romsdalsvegen (fylkesveg 62) og industriområdet ble behandlet av økonomi- og planutvalget i møte 26.09.2017 som sak 101/17.

Forslaget var fremmet av Ing. I. Skogheim AS på vegne av Bygg-service AS, Byggmakker Tredal AS og Industrivegen 3 AS.

Økonomi- og planutvalget vedtok at forslaget skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse er 20. november 2017.

 

Høringsdokumenter
Høringsbrev 
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9

Kontaktinformasjon

Marit Ingrid Erstad
Plankonsulent
E-post
Telefon 71 69 92 34

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra