Reguleringsplan for Gjøra næringsareal, kunngjøring av vedtatt plan

Reguleringsplan for Gjøra næringsareal plankart vedtatt 06 - Klikk for stort bildeReguleringsplan for Gjøra næringsareal plankart vedtatt 06 Reguleringsplan for Gjøra næringsareal ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 06.09.2017

Vedtatt plan, bestemmelser og plandokumenter finner du i listen under.

Det er plankart og planbestemmelser som er den juridiske bindende delen av planen.

Opplysninger om klage og erstatning/innløsning ligger i kunngjøringsbrevet.

 

Kunngjøringsbrev (PDF, 82 kB)
Særutskrift sluttbehandling (PDF, 175 kB)
Merknadsskjema (PDF, 263 kB)
Plankart (PDF, 3 MB)
Planbestemmelser (PDF, 40 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 803 kB)
Sjekkliste ROS (PDF, 329 kB)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Telefon 71 69 92 27

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra