Kommuneplan for Sunndal arealdelen, melding om fastsatt planprogram

Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel er fastsatt av Sunndal kommunestyre den 06.09.2017

Planprogrammet omtaler overordnede føringer, hva planen skal handle om, hvordan planens virkninger skal vurderes og hvordan planarbeidet skal gjennomføres med tidsplan og opplegg for medvirkning.

Planprogram for rullering av kommuneplanes arealdel. (PDF, 948 kB)

Særutskrift med vedtak i saken. (PDF, 68 kB)

 

Informasjon om videre prosessarbeid, tidspunkt for bygdemøter, "gjestebud" osv., vil bli utlagt under arealplan rullering 2017

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Telefon 71 69 92 27

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra