Forslag til ny Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Sunndal kommune

Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Sunndal kommune, datert 09.11.17, legges ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 15.01.18.

Last ned dokumentene her:

Dokumentene er også tilgjengelig ved servicekontoret på rådhuset og ved biblioteket.


Eventuell merknader til forslaget til ny forskrift sendes til:

Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra

eller post@sunndal.kommune.no,

innen 15.01.2018

 

 

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra