Variert jobb som vikar i veterinærvakt for Tingvoll og Sunndal vaktdistrikt

Kyr på innmarksbeite - Klikk for stort bildeKyr på innmarksbeite Marit Hjellmo

Sunndal kommune søker etter en veterinær for snarlig tiltredelse i veterinærvaktordning, i en begrenset periode fra 23.01.–31.08.2023. 

Vaktordningen er 4-delt og innebærer:

 • Dagjobbing ca annenhver dag, siden det ikke er arbeid for mer enn to hver dag på dagtid.
 • Det er fra i år lagt til økonomisk kompensasjon blant annet for dagtidsvakter fra 08:00-16:00, da kommunalt stimuleringstilskudd.
 • Vikariatet varer til og med 31.08.2023. Oppstart så snart som mulig.
 • krav om førerkort klasse B og disponere bil

Søknadsfrist: løpende - snarlig tiltredelse.

Søknad sendes post@sunndal.kommune.no

Nærmere om veterinærvaktordningen  

 • Arbeidet omfatter deltakelse i firedelt vaktordning, der det er mulighet for å få jobbe noe mer enn en ¼ del i den 4 delte vaktordningen. Seminkurs er nødvendig.  
 • Gode kolleger bidrar med oppfølging ved behov. Kompetanse, allsidighet, interesse, gode norskkunnskaper og god samarbeidsevne vektlegges. 
 • Vaktområdet omfatter kommunene Tingvoll og Sunndal. Det er Sunndal kommune som administrerer veterinærvaktordningen.
 • Den som skal tiltre som vikar i vaktordningen må inngå avtale med Tingvoll og Sunndal vaktdistrikt om deltakelse i vaktordningen.  
  • Sunndal og Tingvoll kommune bidrar med kr. 1800,- per dag i driftstilskudd på dagtid. Dette betinger at man også er med på kvelds- og helgevaktene. 
  • Kvelds- og helgevakter honoreres med 100% oppå vaktgodtgjørelsen.

Henvendelse:   

Veterinærvakta - praktisk gjennomføring: 
veterinær Synnøve Sæbø, epost: synnove_saeboe@hotmail.com . Tlf: 975 31 585

Veterinærvaktordningen generelt: 
Sunndal kommune v/Tore Ulvund, epost: tore.ulvund@sunndal.kommune.no . Tlf: 901 01 449