Variert jobb som veterinær i Tingvoll og Sunndal vaktdistrikt 

Kyr på innmarksbeite - Klikk for stort bildeKyr på innmarksbeite Marit Hjellmo Sunndal kommune søker etter en ny fast veterinær for deltakelse i veterinærvaktordning, med snarlig tiltredelse. Søknadsfrist er 10. november. 

Vaktordningen innebærer:

  • 4-delt vaktordning
  • Dagjobbing ca annenhver dag, siden det ikke er arbeid for mer enn to hver dag på dagtid.
  • Kontrakt gjelder i ett år, fra 01.01.2022–31.12.2022 (del av 4-årig kontrakt som startet 1.1.2019).
  • krav om førerkort klasse B og disponere bil

Søknadsfrist 10. november 2021.

Søknad sendes post@sunndal.kommune.no

Nærmere om veterinærvaktordningen

Arbeidet omfatter deltakelse i firedelt vaktordning.
Stillingen omfatter produksjonsdyr. Seminkurs er nødvendig.  

Gode kolleger bidrar med oppfølging ved behov. Kompetanse, allsidighet, interesse, gode norskkunnskaper og god samarbeidsevne vektlegges. 

Vaktområdet omfatter kommunene Tingvoll og Sunndal. Det er Sunndal kommune som administrerer veterinærvaktordningen. Den som skal tiltre vaktordningen må inngå avtale med Tingvoll og Sunndal vaktdistrikt om deltakelse i vaktordningen.  

Sunndal kommune søker stimuleringstilskudd til ordningen årlig som fordeles likt på alle veterinærer

Henvendelse   

Veterinærvakta - praktisk gjennomføring: 
veterinær Synnøve Sæbø, epost: synnove_saeboe@hotmail.com,  Tlf: 975 31 585

Veterinærvaktordningen generelt: 
Sunndal kommune v/Tore Ulvund, epost: tore.ulvund@sunndal.kommune.no, Tlf: 901 01 449