Variert jobb i fast 1/4 i veterinærvakt for Tingvoll og Sunndal vaktdistrikt

Kyr på innmarksbeite - Klikk for stort bildeKyr på innmarksbeite Marit Hjellmo

Sunndal kommune søker etter en veterinær i veterinærvaktordning i fast 1/4, fra 01.09.2023–31.12.2024, med mulighet for utvidelse/opsjon på 2 år til.

Vaktordningen er 4-delt og innebærer:

  • Dagjobbing ca 2,5 dager, eller mer dersom det er ønskelig. Dette siden det ikke er arbeid for mer enn to hver dag på dagtid.
  • Det er fra 2023 lagt til økonomisk kompensasjon blant annet for dagtidsvakter fra 08.00-16.00, da kommunalt stimuleringstilskudd/driftstilskudd.
  • krav om førerkort klasse B og disponere bil
  • Veterinær er selvstendig næringsdrivende og fakturerer i tråd med de avtaler som ble inngått i 4-delt vakt fra 01.09.2023-31.12.2024, med mulighet for utvidelse, opsjon på 2 år til.

Søknadsfrist: 31.05.2023.

Søknad sendes post@sunndal.kommune.no

Nærmere om veterinærvaktordningen  

  • Arbeidet omfatter deltakelse i firedelt vaktordning, der det er mulighet for å få jobbe noe mer enn en ¼ del i den 4 delte vaktordningen.  Seminkurs er nødvendig og selvsagt utdanning i tråd med krav for å operere i Norge.  
  • Gode kolleger bidrar med oppfølging ved behov. Kompetanse, allsidighet, interesse, gode norskkunnskaper og god samarbeidsevne samt bosted vektlegges. 
  • Vaktområdet omfatter kommunene Tingvoll og Sunndal. Det er Sunndal kommune som administrerer veterinærvaktordningen.
  • Den som skal tiltre i vaktordningen må inngå avtale med Tingvoll og Sunndal vaktdistrikt om deltakelse i vaktordningen.  
    • Sunndal og Tingvoll kommune bidrar med kr. 1400,- per dag i driftstilskudd på dagtid. Dette betinger at man også er med på kvelds- og helgevaktene. 

Henvendelser:

Veterinærvakta - praktisk gjennomføring: 


veterinær Synnøve Sæbø,
epost: synnove_saeboe@hotmail.com
tlf: 975 31 585

eller

veterinær Åslaug Vonheim,
epost: a.g.vonheim@gmail.com,
tlf: 977 64 290.

Veterinærvaktordningen generelt: 


Sunndal kommune v/Tore Ulvund,
epost:
tore.ulvund@sunndal.kommune.no 
tlf: 901 01 449