Valg 2021 - står du i manntallet ?

Valglogo - Klikk for stort bilde

Den som skal stemme ved stortingsvalget 13. september, må stå oppført i manntallet. Manntallet for Sunndal kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn fra medio juli, og vil ligge ute til og med valgdagen 13. september.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret. Den som ønsker å få rettet opp feil i manntallet, må sende et skriftlig, begrunnet krav til valgstyret i kommunen. Flytting som har skjedd etter 30. juni gir ikke rett til oppføring i valgmanntallet i tilflyttingskommunen.

Les mer om stemmerett og manntall her.

Manntallet ligger utlagt ved Sunndal folkebibliotek og Sunndal rådhus

                                                          

Valgstyret i Sunndal,
postboks 94,
6601 Sunndalsøra

Ved henvendelse, telefon 71 69 90 00.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 906 29 027
Mobil 900 25 769

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra