Utlysning av leiekjøringsløyve i Sunndal kommune

Sunndal kommune utlyser herved et løyve for 2 år (2021-2022) i område 1 Torbudalen. 

Løyvet omfatter transport til og fra Torbudalen via Hafsåsen og etter anleggsveien Osbu - Nesset frem til hytter i dalen, m/tilliggende fjellområder i og vest for Torbudalen.

Løyve kan etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 a) gis til fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg:

  • Transport mellom bilveg og hytte
  • Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
  • Transport av massemedia på reportasjeoppdrag
  • Transport av funksjonshemmede
  • Transport av ved
  • Transport etter dispensasjon i medhold av forskriftenes §6

Søknadsfrist 12.02.2021.

Søknadsskjema finner du her (PDF, 401 kB).

Kontaktinformasjon

Tarald Thorshov
skogbruksrådgiver
E-post
Mobil 971 48 338

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra