Tilbudskonkurranse – vintervedlikehold Vermøy – Gjøra, sesongene 2018/2019 – 2023/2024

Brøyting - Klikk for stort bilde Sunndal kommune ønsker tilbud på vintervedlikehold av kommunale veger fra Vermøyvegen opp til og med Gjøra. Det er 15,2 km veg som skal brøytes. Kontraktens varighet er 6 år.

Frist for innlevering av tilbud er fredag 07.09.2018 kl 11:00.

Sunndal kommune har nå tatt i bruk elektronisk løsning for innlevering av tilbud.

Se nærmere beskrivelse og konkurransegrunnlag.

Kontaktinformasjon

Emil Bråten
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Mobil 982 10 382

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra