Tilbudsforespørsel - lokalt branndepot på Gjøra

Nordmøre og Romsdal brann og redning i samarbeid med Sunndal kommune har behov for å leie lokaler for lokalt branndepot på Gjøra. Lokalitetene skal ligge sentralt på Gjøra, innenfor området mellom overbygg på rv70 (vestover), Gjøra bru (øst) og bru ved Nisjaflønet/nyheim (sør).

Se kartutsnitt

Kartutsnitt branndepot Gjøra 2022 

Sunndal kommune ønsker leieavtale på 10 år med opsjon 5 år pluss 5 år.

Kravspesifikasjon for depot

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS har følgende krav til et depot:

 • Isolert, ventilert og oppvarmet garasje.
 • Godt lys inne og ute.
 • Parkeringsplass utvendig til minst 8 biler
 • Plass til 2 tilhengere og 1 pumpe, samt reoler til brannvernmateriell, omtrent 50 m2.
 • Garderobe med to-delt skap (Vestnes brannskap eller tilsvarende) til personlig bekledning og utrykningstøy til 8 personer.
 • Toalett, dusj og vask tilgjengelig for personell.
 • Tilgang på rom for undervisning og evaluering etter hendelser med plass til minst 10 personer.
 • Tilgang til fylling av slukkevann i nærheten.
 • Klart til bruk senest 01.09.2022
 • Med målsatt tegning.
 • Plassering av lokalene på et kartsnitt

Innlevering av tilbud

Lag en beskrivelse av tilbudt lokale.

Oppgi antall kvadrat tilbudt areal.

Oppgi årlig total leiepris på lokalene. Pris pr år inkl FDV.

Tilbudet leveres i lukket konvolutt til Sunndal kommune innen tilbudsfristen.

Tildelingskriterier

Beste årlige leiepris totalt hvor kravspesifikasjon er oppfylt.

Tilbudsfrist

20.05.2022.

Kontakt

Spørsmål rettes til Sunndal kommune ved Harald Johnsen.