Søknad om tillatelse til utslipp fra biogassanlegg Ductor Sunndal AS - høring

Ductor Sunndal AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse til utslipp fra biogassanlegg på gnr/bnr. 53/308 og 53/304 i Sunndal kommune.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 21.02.2022.

Se kunngjøring og høringsdokumenter på Statsforvalteren sin side.