Søknad om akvakulturanlegg for matfisk av torsk på lokalitet VKA01 ved Grova i Sunndalsfjorden i Sunndal kommune - offentlig ettersyn

Møre og Romsdal fylkeskommune har i samsvar med akvakulturloven oversendt søknad om ny lokalitet ved Grova utenfor Mjølkill til Sunndal kommune. Saken legges herved ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 21. mars 2022.

 

Åpent møte 9. mars

Åpent møte i Sunndal kulturhus, møterom toppheis kl. 17-19. Forslagsstillerne deltar på møtet digitalt.

Se opptak av møtet her (møtet varer i ca 1,5 time). 

Tidsplan for møtet:
kl. 17.00-17.20  Kommunen innleder om saksgangen for akvakultursøknader og kommuneplanens arealdel.
ca Kl. 17.20 - Gadus orienterer om sin søknad. 
Etter orienteringene blir det anledning å komme med spørsmål.

For at eventuelle synspunktene skal bli tatt med videre i saksbehandlingen ber vi også om at høringsuttalelser sendes skriftlig til kommunen, jfr. info under.

Høring

Søker: Nordmøre Torsk AS org. nr. 926051725

Søknaden gjelder: Anlegg for akvakultur av matfisk av torsk. Det blir søkt om en samla MTB på 3500 tonn på lokaliteten. 

Lokalitet: VKA01 ved Grova utenfor Mjølkill i Sunndalsfjorden.

Høringsuttalelser sendes til Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra eller via e-post post@sunndal.kommune.no

Høringsfrist er mandag 21. mars 2022.

 

Nordmøre Torsk AS - Søknadsdokumenter

01 Oversending av søknad fra Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF, 131 kB)

02  Posisjoner anlegg Grova (PDF, 494 kB)

03 Grova anleggsskisse (PDF, 351 kB)

04 Grova forholdet til arealregulering (PDF, 597 kB)

05 Grova søknadsskjema (PDF, 2 MB)

06 Grova forholdet til anna akvakultur (PDF, 672 kB)

07 Gadus vurdering av påvirkning av villtorsk sladdet (PDF, 11 MB)

08 STIM Miljø Rapport 85-2022 Forundersøkelse Grova (PDF, 40 MB)

09 STIM Miljø Rapport 84-2021 Strømmålinger ved Grova (PDF, 17 MB)

10 Grova søkers KU-vurdering (PDF, 3 MB)

11 Gadus Group beredskapsavtaler (PDF, 7 MB)

12 Gadus Group beredskapsplaner (PDF, 11 MB)

13 Gadus Group styringssystemer (PDF, 2 MB)

14 Gebyr akvakultursøknad Grova (PDF, 125 kB)