Reguleringsplaner Sande, mindre endring av bestemmelsene

Det foreslås å endre øvre grense for hvor mye man kan bygge på tomtene fra 25 til 40% og oppdatering av bestemmelsene i henhold til nytt lovverk.

Ny høringsfrist er satt til 15. september 2021

Høringsbrev er sendt til berørte grunneiere og myndigheter. Pga nye endringer etter første høring ble det sendt nytt høringsbrev til grunneierne. 

Vedlagt ligger informasjon om endringene med nye og gamle bestemmelser samt høringsbrev og vurdering av utnyttelsesgrad i eldre reguleringsplaner på Sande.

Bestemmelser til ny høring (PDF, 401 kB)

Bestemmelser vedtatt 1979 (PDF, 571 kB)

Vurdering av utnyttelsesgrad i eldre reguleringsplaner (PDF, 2 MB)

Høringsbrev datert 21.01.2021 (PDF, 685 kB)

Høringsbrev datert 02.09.2021 (PDF, 257 kB)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra