Reguleringsplaner for Sandeområdet, mindre endring av bestemmelsene

Det foreslås mindre endring av bestemmelsene for reguleringsplane på Sande. Hovedhensikten er å øke utnyttelsegraden fra maks 25%  maks 40 %. Merknadsfristen er utsatt til 14. april 2021.

Det er sendt ut høringsbrev om dette til beboere i området, men det har vært problemer med den digitale oversendelsen, så hvis du ikke har fått det så finner du det her.

I dag er utnyttelsesgraden for boligtomter i eldre reguleringsplaner på Sande maksimalt 0,25 (25%). Dette vurderes som for lavt i forhold til dagen mål om fortetting i sentrumsnære områder. 

Det foreslås å øke utnyttelsegraden til maks bebygd areal (BYA) 40 %. Dette samsvarer med de nyeste reguleringsplanene i området.

Det tas også med oppdatering av bestemmelsene som beskrevet i høringsbrevet og vedlegget om vurdering av utnyttelsesgrad i eldre reguleringsplaner på Sande.

Evt. merknader sendes til Sunndal kommune, jfr. kontaktinformasjon til høyre, innen 07. april 2021..

 

Høringsbrev (PDF, 685 kB)

Vurdering av utnyttelsesgrad i eldre reguleringsplaner på Sande (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser Sande vedtatt 19.04.1982 (PDF, 571 kB)

Forslag til nye reguleringsbestemmelser (PDF, 393 kB)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra