Reguleringsplan for Trædalsbakken, kunngjøring av planendring

Økonomi- og planutvalget vedtok endring av reguleringsplan for Trædalsbakken den 29.05.2018

Vedlagt ligger kunngjøringsbrev, vedtak i saken, planbestemmelser og plankart.

Informasjon om klage og erstatning/innløsning ligger i kunngjøringsbrevet.

Kunngjøringsbrev (PDF, 98 kB)

Vedtak ØP-sak 54/18 29.05.2018 (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser endret 29.05.2018 (PDF, 58 kB)

Plankart vedtatt 23.11.2016 (PDF, 5 MB)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra