Reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua - kunngjøring av planvedtak

Reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 14.02.2017.

Plandokumenter Elverhøy
Kunngjøringsbrev (PDF, 87 kB)
Kommunestyresak (PDF, 666 kB)
Plankart (PDF, 2 MB)
Bestemmelser (PDF, 150 kB)

 

Opplysninger om klageadgang og eventuelle krav om erstatning/innløsning framgår av kunngjøringsbrevet.

Samtlige dokumenter i saken er tilgjengelig fra postlista, skriv inn 2010/282 i søkefeltet "saksnr." og søk.

Kontaktinformasjon

Marit Ingrid Erstad
Plankonsulent
E-post
Mobil 900 71 155

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra