Reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua, kunngjøring av nytt planvedtak etter klagebehandling

 

Sunndal kommunestyre har i sak 54/18 den 13.06.2018 vedtatt en endring av plankartet ved at kurvatur på Grøavegen inn mot riksvegkrysset blir skarpere.

For nærmere informasjon, se kunngjøringsbrev, vedtak i saken, plankart og bestemmelser: