Reguleringsplan for Rådshammaren massetak, kunngjøring av vedtatt plan

Reguleringsplan for Rådshammaren massetak ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 10.05.2017. 

Vedtatt plan, bestemmelser og plandokumenter finner du i oversikten under..

Det er plankart og bestemmelser vedtatt 10.05.2017 som er den juridisk bindende delen av planen.

Opplysning om klage og erstatning/innløsning ligger i kunngjøringsbrevet.

 

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra