Reguleringsplan for Ørsvika-Litlvika, kunngjøring av mindre endring av bestemmelsene

Klikk for stort bilde Den 27.02.2020 vedtok formannskapet endring av reguleringsbestemmelsene for Ørsvika-Litlvika vedrørende takvinkel på hytter. Det ble vedtatt at hytter skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 6° og 30°.

Dette er en endring i forhold til tidligere bestemmelser hvor det sto at bygningene skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 18°og 30 °.

Når det gjelder takvinkel for naust beholdes takvinkel 18° – 30° som før, fordi naust skal
bygges med tradisjonell form med saltak og disse har relativt bratt takvinkel.

Opplysninger om klage gis i vedlagte kunngjøringsbrev


Reguleringsbestemmelser med endring vedtatt av formannskapet 27.02.2020. (PDF, 395 kB)

Kunngjøringsbrev (PDF, 231 kB)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra