Reguleringsplan for Nesøya – varsel om oppstart av planarbeid

Klikk for stort bildeDet varsles om oppstart av planarbeid for ny reguleringsplan for hele Nesøya, med tilhørende holmer og skjær.

Frist for innspill til planarbeidet er 14.11.2019.

Klikk for stort bildeFormålet med planarbeidet er å legge til rette for to felt for fritidsbebyggelse syd på øya (på vest- og nordøstsiden av Synnahaugen) med totalt ca. 15 tomter, samt naustbebyggelse og tilhørende infrastruktur. Det vil bli utarbeidet en helhetlig plan for hele øya som skal erstatter gjeldende reguleringsplaner.  

For mer informasjon, se  oppstartsvarselet datert 03.10.2019 (PDF, 2 MB)

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Plankontoret, v/Andreas Gustafsson,
tlf. 72 42 81 68.

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til:
Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Berkåk
eller på epost: post@plankontoret.net

Kontaktinformasjon

Marit Ingrid Erstad
Plankonsulent
E-post
Mobil 900 71 155

Åpningstider

Service- og informasjonsavdelingen

Mandag-fredag: 10.00 - 14.00

Rådhuset

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra