Reguleringsplan for Håsøran nord, oppdatering og mindre endring

Klikk for stort bilde Oppdatering og mindre endring av reguleringsplan for Håsøran nord er sendt på høring med merknadsfrist 07.01.2021.

Reguleringsplanen for Håsøran nord planid. 20051100 ble vedtatt 02.11.2005. Denne planen er ikke oppdatert i forhold til eksisterende keile, turvegen som er bygd og nødvendige hensynssoner for støy, flom og kraftlinje samt tilhørende bestemmelser. Vi ønsker derfor å foreta oppdatering og mindre endring av planen for å få dette på plass.

Dokumenter: 

Høringsbrev (PDF, 3 MB)

ROS-skjema (PDF, 643 kB)

Plankart, oppdatert (PDF, 2 MB)

Bestemmelser, oppdatert (PDF, 584 kB)

Plankart vedtatt 02.11.2005 (PDF, 863 kB)

Bestemmelser vedtatt 02.11.2005 (PDF, 8 kB)