Reguleringsplan for grustak i Litldalen, kunngjøring av planvedtak

Klikk for stort bilde Det kunngjøres herved at reguleringsplan for grustak i Litldalen er vedtatt av Sunndal kommunestyre.

Reguleringsplan for grustak i Litldalen planid. 20150910 ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 28.08.2019. Endelig vedtak om driftstider ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 12.12.2019.

Det er plankart og bestemmelser som er den juridisk bindende delen av planen. Av hensyn til lesbarheten av plankartet er det lagt ved to eksemplarer av plankartet.

I tillegg er det utarbeidet en rekke plandokumenter som ligger vedlagt i listen under. 

Informasjon om klage og erstatning/innløsning ligger i kunngjøringsbrevet.

Kunngjøringsbrev (PDF, 532 kB)

Plankart 1 (PDF, 2 MB)

Plankart 2 (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 294 kB)

Planbeskrivelse med KU (PDF, 14 MB)

Merknadsskjema høring og offentlig ettersyn (PDF, 117 kB)

Saksframlegg til vedtak av plan (PDF, 2 MB)

Protokoll vedtak av plan (PDF, 132 kB)

Merknadsskjema høring av kjøretider (PDF, 791 kB)

Saksframlegg til ny behandling av kjøretider (PDF, 250 kB)

Protokoll vedtak av kjøretider (PDF, 126 kB)

Til planbeskrivelsen med KU er det også endel vedlegg, disse er vedlagt under:

Oppsummering innspel-planoppstart 20.04.2016 (PDF, 130 kB)

Støymålinger, Veiteknisk institutt 22.08.2016 (PDF, 156 kB)

Støyutredning Sweco 19.11.2018 (PDF, 2 MB)

Støyvurdering Sweco 16.11.2018 (PDF, 4 MB)

Skredfarevurdering SGC Geofare 31.03.2016 (PDF, 4 MB)

KU for naturmiljø, Rådgivende biologer 15.06.2016 (PDF, 2 MB)

Planprogram fastsett 31.05.2016 (PDF, 5 MB)

Støvnedfallsmålinger Veiteknisk institutt 22.08.2017 (PDF, 756 kB)

Landbruksfaglig uttale, Landbruk nordvest 15.03.2016 (PDF, 4 MB)