Reguleringsplan for Grødalen Orabekken, kunngjøring av planvedtak

Det kunngjøres herved at reguleringsplan for Grødalen Orabekken ble vedtatt av Sunndal kommunestyre.  

Reguleringsplan for Grødalen Orabekken ble vedtatt av Sunndal kommunestyret den 04.02.2020, sak 8/20.

Dette betyr at bestemmelsene for resten Grødalen nå også gjelder for området ved Orabekken. Blant annet gjelder dette bestemmelser om arealgrenser og terrengtilpasning.

Plankartet er også oppdatert i henhold til ny ROS-analyse for området. Dette betyr at det er lagt inn hensynssoner og byggegrenser på plankartet som man må ta hensyn til ved nye tiltak. 

Det er plankart og bestemmelser som er den juridisk bindende delen av planen. I tillegg er det laget ny ROS-analyse for området.

Informasjon om klage og erstatning ligger i kunngjøringsbrevet.

Kunngjøringsbrev (PDF, 195 kB)

Plankart (PDF, 3 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 78 kB)

ROS-analyse (PDF, 5 MB)

Høringsbrev (PDF, 4 MB)

Sakframlegg (PDF, 268 kB)

Politisk vedtak (PDF, 146 kB)