Reguleringsplan for Grødalen - forslag til utvidelse av parkeringsplasser før Steinbrua

Forslag om utvidelse av parkeringslommene langs Grødalsvegen på strekningen før Steinbrua er sendt på høring til berørte naboer/rettighetshavere og myndigheter.

Høringsfrist er 29. april 2019

Bakgrunnen for forslaget er at Grødalen er et populært utfartsområde både for dagsturister og hyttefolk. Området ligger i enden av kommunal vinterbrøytet veg, og spesielt på større utfartshelger vinter og påske er det for lite parkeringsplasser i området.

På bakgrunn av vurderingene har vi tegnet opp plan med justering av parkeringsplassene og to nye parkeringslommer langs vegen. Parkeringslommene er avgrenset mot markerte terrengformer mot elva på høyre side og de markerte vollene før steinbrua på venstre side. Det er tegnet opp 5-6 meter brede parkeringslommer for 90 graders parkering som gir flest p-plasser per løpemeter. Det er også tatt med bestemmelser for å sikre god terrengbehandling.

Eventuelle merknader til forslaget sendes til Sunndal kommune ifølge kontaktinformasjonen under innen 29. april 2019.

Høringsbrev (PDF, 3 MB)

Plankart (JPG, 950 kB)

Bestemmelser (PDF, 39 kB)

 

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post

Åpningstider

Åpningstider rådhuset
Mandag–fredag kl: 09.00–15.00