Reguleringsplan for Børsetlauvet - høring av forslag til planendring

Klikk for stort bilde Det er sendt ut høringsbrev til berørte naboer/rettighetshavere og offentlige instanser i forbindelse med noen mindre endringer av reguleringsplan for Børsetlauvet på Ålvundeidet.

Det foreslås følgende endringer av plankartet:

  • Tomtene i Lauvvegen reduseres fra 7 til 6 tomter for å øke størrelsen på den enkelte tomt.
  • Friområde F.2 innsnevres til en bredde på ca. 4 meter slik at Børsetlavet 28 og 30 får mulighet til å utvide sine tomter tilsvarende.
  • Friområde F.3 arronderes slik at Børsetlavet 29 og 31 får mulighet til å utvide sine tomter med henholdsvis ca. 280 og 260 m².

Bestemmelsene vedtatt 01.03.2016 beholdes uendret.

Høringsfrist er 01.04.2019

DOKUMENTER

HØRINGSBREV (PDF, 2 MB)

Plankart til høring (PDF, 5 MB)

Skisse med eksempel på plassering av bygninger i Lauvvegen (2 sider) (PDF, 732 kB)

Gjeldende bestemmelser planid 20061010 etter endring vedtatt 01.03.2016 (PDF, 7 kB)

Status planid 20061010 etter endring vedtatt 01.03.2016 (PDF, 426 kB)

Reguleringsplan planid 20061010 etter vedtak 04.10.2006 (PDF, 247 kB)

Kontaktinformasjon

Marit Ingrid Erstad
Plankonsulent
E-post
Mobil 900 71 155

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra