Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2025 – høring

Drivapromenaden - Klikk for stort bildeDrivapromenadenTeknikk- miljø- og kulturutvalget har vedtatt å sende plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv på høring.

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2025 skal være Sunndal kommunes styringsdokument for arbeidet med anlegg og områder for fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen er utarbeidet etter veilederen fra Kulturdepartementet “Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet”.

Planutkastet legges ut på høring og foreligger ikke som et ferdig dokument. Videre arbeid med planen vil pågå i høringsperioden, og etter at innspill har kommet inn.

Se høringsdokumentet: Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2025 (PDF, 2 MB)

Forslag og innspill til planen og til nye prosjekter som ønskes tatt inn i planen
kan sendes til post@sunndal.kommune.no.

Uttalefrist er 27. oktober 2021.

Kontaktinformasjon

Siv-Grete Sponås
Avd.leder idrett og friluftsliv
E-post
Mobil 958 45 789

Konst. rektor Sunndal kulturskole