Ønsker innspill til kommunedelplan for naturmangfold

Kjempespringfrø Statsforvalteren Sunndal kommune skal utarbeide kommunedelplan for naturmangfold, og ønsker nå innspill til arbeidet.

Hovedmålet med å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold er å hindre tap av naturmangfold i kommunen og bevare det gjennom bærekraftig bruk og kunnskapsbasert forvaltning.

Les mer om kommunedelplan for naturmangfold her.
 

Gi ditt innspill til planarbeidet

Gi dine innspill, enten ved å delta på en spørreundersøkelse, eller send inn på e-post.
 

Delta på spørreundersøkelse

Du velger selv om du ønsker å svare på alle spørsmålene. Det tar omtrent 5 min å svare på undersøkelsen.

Gå til undersøkelsen her.


Send inn innspill

Send innspill på e-post til post@sunndal.kommune.no og sett inn «Kommunedelplan for naturmangfold» som tema i mailen.

Her er spørsmålene vi ønsker svar på:

  • Har du forslag til noe som bør gjøres for å ta bedre vare på naturen i kommunen?
  • Kjenner du til verdifull natur som du tror kommunen ikke vet om?
  • Kjenner du til trusler mot naturverdiene som du tror kommunen har dårlig kunnskap om?
  • Er det tema du mener vi vet for lite om, der kunnskapen må forbedres?
  • Vet du om områder med fremmede arter? (f.eks. rynkerose, kjempespringfrø og parkslirekne). Se bilder under av de nevnte.
  • Hvis du kan er det flott om du sender ved et kart med markering hvor fremmede arter er lokalisert, eller en stedsbeskrivelse/adresse.


Frist for innspill er satt til 1. august 2022

Kontaktinformasjon

Line Nygård
klima- og miljørådgiver
E-post
Mobil 904 08 790