Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri for Sunndal kommune

Bakgrunn for saken er at Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS skal få dekket sine faktiske utgifter i forbindelse med søknader om handel med fyrverkeri i Sunndal kommune.

Gjennom brann- og eksplosjonsloven, samt sentral forskrift om eksplosjonsfarlig stoff, er brannvesenet pålagt å følge opp at handel med fyrverkeri foregår på en forsvarlig måte. Dette gjøres gjennom at utsalgsstedene årlig må søke om tillatelse til oppbevaring og handel av fyrverkeri. Gjennom kommunens deltakelse i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS, ivaretas kommunens plikter og oppgaver knyttet til handel med fyrverkeri. 

I forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §9-2 andre ledd, gis kommunene hjemmel til å innføre gebyr for dekning av faktiske utgifter i forbindelse med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV, og gjennomføring av tilsyn.

I henhold til dette legges forslag til lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri for Sunndal kommune.

Se høringsdokumentet:

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri for Sunndal kommune (PDF, 262 kB)

 

Frist for merknader er 25.06.2021

Eventuelle merknader sendes til post@sunndal.kommune.no