Kunngjøring av ny slamforskrift

ReMidt IKS har i medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjort ny lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. (slamforskriften). 

Forskrift ble vedtatt i Sunndal kommunestyre 21.10.20, sak 79/20, og det er fattet likelydende vedtak i alle medlemskommunene. 

Se mer informasjon og finn forskriften på ReMidt sine sider.