Kulturminneplan for Sunndal, kom med innspill

Det varsles herved oppstart av revisjon av kulturminneplanen for Sunndal. Innspill til planarbeidet sendes til Sunndal kommune innen 8.november 2019.

Du kan også delta på møter i kretsene der også kulturminneplana blir tema: Mandag 28.10 Ålvundeid, tirdag 29.10 Øksendal, Onsdag 30.10 Gjøra (Sunndalsporten). Nærmere tid og sted vil bli annonsert.

Klikk for stort bildePhillipshagen

Kulturminneplanen for Sunndal ble vedtatt 16.12.2015. I planstrategien for Sunndal kommune 2016-2020 står det at kulturminneplanen skal revideres første gang i 2019. Dette arbeidet startes derfor opp nå.

Innhold i gjeldende plan

Kulturminneplanen vedtatt i 2015 inneholder liste med utvalgte kulturminner med ekstra stor verdi. Dette omfatter 82 ulike kulturminner og lokaliteter. Planen inneholder også kort gjennomgang av historie og lokalt særpreg samt oppsummering av status for kulturminner i Sunndal. Det er også utarbeidet liste med mål og tiltak i planen.

Plantype og prosess

Ny revidert kulturminneplan utarbeides som en temaplan slik som gjeldende plan. Planprosessen planlegges gjennomført i løpet av høsten 2019. Det planlegges en åpen prosess hvor ulike aktører og enkeltpersoner kan komme med innspill. Det sendes ut brev og annonseres på kommunens hjemmesider. Planen vil også være tema på åpne møter som kulturtjenesten skal arrangere høsten 2019. Disse møtene blir annonsert når det nærmer seg.

Innhold i revisjonen

I revisjonsprosessen blir det lagt vekt på utarbeidelse av handlingsdel for å få et godt grunnlag for gjennomføring av tiltak. I tillegg vil oversikt over utvalgte kulturminner bli gjenstand for revisjon og det utarbeides kart med angivelse av områdene.

Innspill til planarbeidet

Innspill til revisjon av kulturminneplanen for Sunndal sendes til Sunndal kommune innen 8. november 2019

Vedlegg:

Kulturminneplan for Sunndal 2015 - 2019 vedtatt 16.12.2015 (PDF, 9 MB)

Kontaktinformasjon

Ole Magne Ansnes
Kultursjef
E-post
Mobil 975 95 148

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra