Kommuneplan for Sunndal samfunnsdelen, planprogram

Sunndalsøra - Klikk for stort bilde Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres, og økonomi- og planutvalget har vedtatt å legge planprogram for dette arbeidet ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 08. oktober 2018.

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Sunndal kommune. Les mer om kommuneplanen generelt.

Planprogrammet  viser formål, utfordringer og problemstillinger, prosess og framdrift i planarbeidet. Se vedlagte forslag til planprogram for kommuneplan for Sunndal 2019-2030 samfunnsdelen (PDF, 172 kB).

Økonomi- og planutvalget vedtok i møte 21. august å legge planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn. Særutskrift fra behandlingen i økonomi- og planutvalget. (PDF, 156 kB)

Dersom du har innspill til planen eller  planprogrammet sender du det til  Sunndal kommune via e-post post@sunndal.kommune.no  eller per brev til Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra innen 8. oktober 2018