Kommuneplan for Sunndal arealdelen, planforslag til høring og offentlig ettersyn

Forslag til kommuneplan for Sunndal arealdelen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 8. oktober 2018.

Økonomi- og planutvalget har vedtatt å legge planen ut til høring og offentlig ettersyn. Særutskrift fra 1. gangs behandling 21.08.2018. (PDF, 69 kB)

Dersom du har merknader til planforslaget sender du det til Sunndal kommune via e-post post@sunndal.kommune.no  eller per brev til Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra innen 8. oktober 2018

Forslaget inneholder plankart med tegnforklaring og bestemmelser som er den juridisk bindende delen av planen. Planen angir hovedtrekkene for hvordan arealene skal kunne brukes og gir rammer for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas.

Plankart (PDF, 8 MB) 

Tegnforklaring til plankartet (PDF, 878 kB)

Bestemmelser (PDF, 125 kB)

I tillegg er det utarbeidet planbeskrivelse og risiko, sårbarhet og konskvensvurdering av planen og sammendrag av innspill til planen. 

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Risiko, sårbarhet og konsekvensvurdering (PDF, 4 MB)

Sammendrag av innspill til planen (PDF, 2 MB)

 

Kartet er veldig stort og vi har derfor laget noen utsnitt av planforslaget, se nedenfor. Digitalt kart er også tilgjengelig på kommunens kartinnsynsløsning. Vi har også laget en veiledning for å finne fram til plankartet. (DOCX, 2 MB) 

Utsnitt av plankartet Neslandet (PDF, 167 kB)

Utsnitt av plankartet Drøpping (PDF, 3 MB)

Utsnitt av plankartet Ålvundeid (PDF, 1006 kB)

Utsnitt av plankart Oppdøl (PDF, 796 kB)

Utsnitt av plankart Jordalsgrenda (PDF, 676 kB)

Utsnitt av plankart Øksendal nedre del (PDF, 5 MB)

Utsnitt av plankart Øksendal midtre del (PDF, 2 MB)

Utsnitt av plankart Furu Hoelsand (PDF, 2 MB)

Utsnitt av plankart Grøa Løykja (PDF, 2 MB)

Utsnitt av plankart Gjøra (PDF, 2 MB)