Kommunedelplan for naturmangfold 2021-2033 – planoppstart og forslag til planprogram på høring

Jenstad sett fra Svøu - Klikk for stort bildeJenstad sett fra Svøu Marit Hjellmo Formannskapet vedtok på møte 30. september 2021 planoppstart av kommunedelplan for naturmangfold 2021-2033, jf. pbl § 11-12, og at forslag til planprogram for arbeidet skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl § 11-13.

Planprogrammet beskriver blant annet hva som er målet med planarbeidet, hvilke rammer og føringer som gjelder, utviklingstrekk, og utfordringer, aktuelle tema for utredning, medvirkning og hvordan planprosessen organiseres.

Se høringsdokumentet:

Planprogram høringsversjon (PDF, 815 kB)
 

Frist med å komme med innspill er 25. november 2021.

Innspill og merknader kan sendes til: post@sunndal.kommune.no

eller per post til: Sunndal kommune, Romsdalsvegen 2, postboks 94, 6601 Sunndalsøra.