Høring - kommuneplan for Sunndal kommune 2020-2030, samfunnsdelen

Forslag til kommuneplan for Sunndal kommune 2020-2030, samfunnsdelen er utlagt til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 24. september 2020

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunenes overordnede styringsdokument, og handler om hvordan Sunndal kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig fram mot 2030. Den tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet som helhet, for arealbruken i kommunen og for kommunen som organisasjon. Til grunn for arbeidet ligger planprogram for kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av kommunestyret 16. juni 2020.

Merknader til planen sendes til Sunndal kommune, se adresseinformasjon til høyre, innen 24. september 2020.

Dokumenter: 

Kommuneplan for Sunndal kommune 2020-2030, samfunnsdelen. Høringsdokument godkjent av formannskapet 27.08.2020 (PDF, 2 MB)

Høringsbrev (PDF, 536 kB)

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra