Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Sunndal kommune

kommunestyresalen - Klikk for stort bildekommunestyresalenKommunestyret har vedtatt å legge ut forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Sunndal kommune ut på offentlig høring.

I henhold til ny kommunelov, skal bestemmelser om folkevalgtes rett til dekning av utgifter og økonomiske tap gis som forskrift. De folkevalgtes økonomiske rettigheter kan således ikke lenger reguleres i reglement som har en løsere ramme når det gjelder saksbehandling og utforming. Sunndal kommune har et gjeldende reglement for godtgjøring mv. for folkevalgte, sist revidert i 2018. Det er dette som nå legges ut på høring med de nødvendige  justeringer i henhold til kommunelovens bestemmelser. 

Les høringsdokumentet her. (PDF, 893 kB)

Høringsfrist er satt til 20. november 2020.

Høringsinnspill sendes til: post@sunndal.kommune.no

Adresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra