Forskrift om motorferdsel i utmark - kunngjøring av endret forskrift

Snøskuter - Klikk for stort bildeSnøskuter Pixabay

Kommunestyret vedtok i møte 19.10.2022 endringer i forskrift om motorferdsel i utmark.

Det er gjort endringer i forskriftens §§ 1, 2 og 8, blant annet åpnet for at nedtransport kan gjøres utenom de forskriftsfestede tidspunktene ved spesielle værforhold og værmeldinger (§ 2).

Se kommunestyrets behandling av forskriftsendringene.

Revidert forskrift ble kunngjort på Lovdata 11.11.2022.
 

 >  Se revidert forskrift om motorferdsel i utmark for Sunndal kommune.