Forskrift om motorferdsel i utmark - høring

snøskuter Pixabay Kommunestyret vedtok i møte 27.04.2022 å sende revidert forskrift om motorferdsel i utmark ut på høring.

Høringsdokumenter:


Høringsfrist er 01.08.2022.

Merknader kan sendes til post@sunndal.kommune.no

eller pr post til 

Sunndal kommune, Postboks 94, 6600 Sunndalsøra