Forskrift om Gjøra som typisk turiststed – søknad om utvidelse av perioden forskriften er gjeldende – høring

Klikk for stort bildeSunndalsporten Gjøra Gunn Signe Aarnes Sunndal kommune har søkt Statsforvalteren om at tidligere godkjent forskrift for Gjøra som typisk turiststed skal gjelde for hele året. Søknaden legges ut på høring, med frist for merknader 1. mai.

Bakgrunn for søknaden

Den lokale forskriften godkjent i april 2011, gjelder i dag for perioden 1. juni til 31. august samt i påska.

Kommunen har mottatt henvendelse fra Matkroken i Sunndalsporten på Gjøra, om at det er et ønske at forskriften gjelder for hele året. Dette begrunnes med økt tilstrømming av turister.

Saken er behandlet i oppvekst- og omsorgsutvalget den 09.03.21, og det ble tilrådd at det søkes for hele året. 

Kommunen har videre sendt søknad om endring i forskriften, til Statsforvalteren.  
Statsforvalteren ber om at kommunen legger ut søknaden om forskriftsendring til en kort offentlig høring på sine hjemmesider, før de behandler søknaden om endring.

Høring

Søknad om å endre forskriften til å gjelde hele året (PDF, 209 kB), legges med dette ut på høring.

Eventuelle merknader kan sendes til post@sunndal.kommune.no innen 01.05.2021.

Uttalelser blir oversendt Statsforvalteren for behandling.