Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg, Sunndal kommune, Møre og Romsdal - høring

feiing - Klikk for stort bildefeiingForskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg, Sunndal kommune, Møre og Romsdal legges ut på høring med merknadsfrist 30. oktober 2020.

Bakgrunnen for forslaget til ny lokal forskrift er at eierkommunene til NORBR mangler eller har utdaterte lokale forskrifter for feie- og tilsynsgebyr. For det nye brannvernsamarbeidet (NORBR), som fra 01.01.2020 er tillagt ansvaret for å ivareta kommunens plikter, oppgaver og behov knyttet til tilsyn med og feiing av fyringsanlegg basert på selvkost, er det ønskelig at eierkommunene har en lik tilnærming til hvordan kommunen skal dekke sine utgifter knyttet til tjenesten.

NORBR har derfor utarbeidet et felles utkast til lokal gebyrforskrift, som er oversendt til kommunene Aukra, Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal og Tingvoll for videre behandling.

Den nye forskriften skal sikre at tilsyn og feiing gjennomføres likt i alle kommuner i brannvernsamarbeidet. Den beskriver tydelig hvilke plikter både NORBR, kommune og eier/bruker har i NORBR, og hvordan gebyrene skal utarbeides og innkreves.

Den lokale gebyrforskriften skal fastsettes av kommunestyret i den enkelte kommune. 

Se høringsdokumentet her:

Forskrift om gebyr gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg, Sunndal kommune, Møre og Romsdal (PDF, 299 kB)


Merknader sendes til 

Sunndal kommune,
Kommunalteknisk tjeneste
Pb 94
6601 Sunndalsøra

eller på epost til post@sunndal.kommune.no


Merknadsfrist: 30. oktober

Kontaktinformasjon

Grete Marie Trædal
teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra