Eiendomsskatt for 2019 - offentlig ettersyn

Eiendomsskatt - illustrasjonsbilde husklynge - Klikk for stort bildeSkatteseddelen for eiendomsskatt for 2019 er nå sendt til alle eiere av eiendom. Sjekk din digitale postkasse for å finne skatteseddelen.
Her kan du se skattelistene som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Skattelister

Eiendomsskatt i Sunndal kommune for 2019 er utskrevet med bakgrunn i kommunestyrets skattevedtak den 13.12.2018 jfr. sak 99/18.

Satsene for eiendomsskatt finner du her.

Skattelister over eiendomsskatt for 2019 legges ut til offentlig ettersyn fra 1. mars ved servicekontoret på rådhuset, og kan lastes ned her:

 

Fakturering av eiendomsskatt

Eiendomsskatten for 2019 vil bli fakturert i to terminer med forfall i april og i oktober.

Vi oppfordrer alle til å opprette eFaktura eller AvtaleGiro, så får du regningen rett i nettbanken din.

Utsending av skatteseddel digitalt

Alle eiere får tilsendt skatteseddel digitalt.

Du får da varsel fra din digitale postkasse eller Altinn, i app, på SMS eller e-post. 

Dersom du har digital postboks, blir brevet liggende der til den blir åpnet og lest.

Brev som går til Altinn (dvs at du ikke har opprettet digital postboks), og som ikke blir åpnet innen 3 dager, sendes ut som brev i posten. Du får altså informasjonen uansett.

Les mer om hvordan du kan opprette digital postkasse.

Klage

Klageadgang gjelder alle forhold som ikke tidligere er påklagd.

Klagen skal fremsettes skriftlig og kan sendes enten til:
Sunndal kommune,
Eiendomsskattekontoret,
Postboks 94,
6601 Sunndalsøra

eller som sikker elektronisk post.

innen 12. april 2019.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra