Dispensasjon fra kommunedelplan Sunndalsøra - område for bading ved Fjordparken

Forslag om badeområde ved Fjordparken er sendt på høring til berørte naboer og myndigheter.

Høringsfrist er 08. mai 2019

Klikk for stort bilde

Bakgrunnen for dette er ønsker fra ungdommen på Sunndalsøra om et område å bade som de kan gå og sykle til fra sentrum.

Forslaget foreslås som et enklere tiltak som kan ordnes til sommeren mens en venter på reetablering av Pollen som er et større prosjekt.

Tiltakene innebærer blant annet avgrensning av badeområdet, evt. liten badeflåte om sommeren og sjekk av bunnforholdene.

Høringsbrev (PDF, 3 MB)