Detaljregulering for vegomlegging av fylkesvegen ved Ångarden i Øksendal, høring og offentlig ettersyn

Klikk for stort bilde Forslag til detaljregulering av vegomlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden i Øksendal er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfristen er forlenget til 22. juli 2020.

Formålet med planen er å flytte fylkesvegen som i dag går gjennom gardstunet i Ångarden ut av tunet.

Plandokumentene ligger vedlagt, se liste under. Det er plankart og bestemmelser som er den juridisk bindende delen av planen.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Sunndal kommune jfr. kontaktinformasjon til høyre.

Pga forsinket utsending er merknadsfristen forlenget til 22. juli 2020.

 

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 622 kB)

Bestemmelser (PDF, 217 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)

ROS-analyse (PDF, 721 kB)

Arkeologisk rapport (PDF, 6 MB)

Høringsbrev (PDF, 532 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 49 kB)

Saksframstilling 1. gangs behandling (PDF, 431 kB)

Saksprotokoll 1.gangs behandling (PDF, 123 kB)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra