Detaljregulering for utviding av næringspark på Håsøran, høring og offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for utviding av næringspark på Håsøran er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 28. april 2021.

Beliggenhet

Planområdet omfatter et område på Håsøran og et område ved Hjellbakkvegen, se oversiktskart under.

Klikk for stort bilde 

Formål

Planen viser omregulering av friområde med fotballbane på Håsøran til næringsareal. Samtidig reguleres et område mellom Hjellbakkvegen og Hovenvegen til friområde.

Det er lagt ut to forslag. Privat forslag viser grøntkorridor på Håsøran med 13 meter bredde. Alternativt forslag viser grøntkorridor på Håsøran med 20 meter bredde. Dette er nærmere beskrevet i saksframlegget til 1. gangs behandling.

Nedenfor er kartutsnitt med gjeldende arealplaner øverst og de to ulike planforslaga nederst.

Klikk for stort bilde 

Merknader

Alle kan komme med merknader til planforslagene. Eventuelle merknader sendes til Sunndal kommune se kontaktinformasjon til høyre. Merknadsfrist er 28. april 2021.

 

Plandokumenter:

Plankart, privat forslag (PDF, 536 kB)

Plankart, alternativt forslag med 20 meter grønnkorridor (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 639 kB)

Saksframlegg 1. gangs behandling (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Illustrasjonsplan for utviding av Sjølsengbana og avtale med Sunndal Fotball (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøtet (PDF, 842 kB)

Varsel om oppstart planarbeid og innkomne innspill (PDF, 8 MB)

Invitasjon til synfaring erstatningsareal (PDF, 2 MB)

Grunnundersøkelse Håsøran 2010 (PDF, 6 MB)

Høringsbrev (PDF, 0 B)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra