Detaljregulering for omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden, kunngjøring av planvedtak

Klikk for stort bilde Det kunngjøres at detaljregulering for omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 25.11.2020

Detaljreguleringsplan for omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 25.11.2020, sak 95/20.

Kommunestyrets vedtak:

Sunndal kommunestyre vedtar detaljregulering for omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden, planid. 20190510. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

 

Det er plankart og bestemmelser som er den juridisk bindende delen av planen. Dokumentene som også inneholder planbeskrivelse, ros-analyse mm. ligger tilgjengelig nedenfor.

Opplysninger om klageadgang ligger i kunngjøringsbrevet.

Plankartet er også tilgjengelig digitalt via kommunens kartinnsynsløsning.

 

Kunngjøringsbrev (PDF, 571 kB)

Plankart (PDF, 410 kB)

Bestemmelser (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

Ros-analyse (PDF, 721 kB)

Saksframlegg (PDF, 198 kB)

Planvedtak (PDF, 127 kB)