Detaljregulering for Nesøya, kunngjøring av vedtatt plan

Klikk for stort bilde Det kunngjøres at detaljregulering av Nesøya ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 10.02.2021

Detaljregulering av Nesøya ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 10.02.2021.

Planen legger til rette for et felt med 8 nye hyttetomter ved Synnahaugen på Nesøya og naust/lagerbygg ved eksisterende småbåthavn. 

Det er plankart og bestemmelser som er den juridisk bindende delen av planen. Dokumentene som inneholder planbeskrivelse, saksframlegg og protokoll ligger også vedlagt.

Opplysninger om klageadgang ligger i kunngjøringsbrevet.

Kunngjøringsbrev (PDF, 554 kB)

Plankart (PDF, 3 MB)

Bestemmelser (PDF, 610 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

ROS-analyse (PDF, 333 kB)

Saksframlegg (PDF, 223 kB)

Protokoll (PDF, 417 kB)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra