Detaljregulering for Nesøya, høring og offentlig ettersyn

Klikk for stort bilde Forslag til detaljregulering for Nesøya er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 20.11.2020.

I planforslaget foreslås det regulert et nytt felt for fritidsbebyggelse med 11 tomter og noen endringer i område med naust/lagerbygg ved eksisterende småbåthavn. 

Plandokumentene ligger vedlagt, se liste under. Det er plankart og bestemmelser som er den juridiske bindende delen av planen.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Sunndal kommune jfr. kontaktinformasjon til høyre og helt nederst på siden. 

Merknadsfrist er 20.11.2020.

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 3 MB)

Bestemmelser (PDF, 686 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

ROS-analyse (PDF, 333 kB)

Samlede innspill (PDF, 5 MB)

Høringsbrev, høring og offentlig ettersyn (PDF, 794 kB)

Saksframstilling 1. gangs behandling (9 sider) (PDF, 2 MB)

Saksprotokoll 1. gangs behandling (PDF, 128 kB)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra