Detaljregulering for Furulia, høring og offentlig ettersyn, merknadsfrist 02.08.2023

Plankart som viser boligformål med gul farge, friområde med grønn farge og adkmstveg med grå farge - Klikk for stort bildePlankart detaljregulering for Furulia

Detaljregulering for Furulia ble 1. gangs behandlet i Sunndal formannskap den 30.05.2023. Forslaget er utlagt på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 02. august 2023

Planen viser regulering til boligformål med flermannsboliger med maks 12 boenheter og minimum 4 boenheter og maks 3 etasjer. Planen omfatter også regulering til friområde i øvre del samt adkomstveg via Furulivegen.

Planen består av plankart og bestemmelser. Det er også utarbeidet planbeskrivelse, ros analyse og illustrasjon/situajonsplan.

Planinitiativ, referat oppstartsmøte, innkomne innspill og 1. gangs behandling ligger også vedlagt i dokumentene under.

Dokumenter:

Høringbrev (PDF, 570 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Ros-analyse (PDF, 595 kB)

Plankart (PDF, 5 MB)

Bestemmelser (PDF, 715 kB)

Planinitiativet (PDF, 3 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 2 MB)

Situasjonsplan illustrasjon (PDF, 380 kB)

Innspill innkommet innen utsending til behandling (PDF, 733 kB)

Saksframlegg til 1. gangs behandling (PDF, 2 MB)

Vedtak 1. gangs behandling (PDF, 53 kB)

Innspill fra Kystverket  (PDF, 309 kB)

Innspill fra NVE (PDF, 81 kB)