Detaljregulering for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere, mindre endring, kunnkjøring av planvedtak

Sunndal kommunestyre har vedtatt mindre endring av detaljreguleringsplan for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere. 

Vedtak i Sunndal kommunestyre, sak 50/21 dato 16.06.2021:

Sunndal kommunestyre vedtar mindre endring av bestemmelsene punkt 4.2 a) og 4.2 c) og justering av grensen mot kaia som vist på plankart og bestemmelser revidert 07.05.2021. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

 

Dokumenter:

Vedtak om mindre endring 16.06.2021 (PDF, 122 kB)

Saksframlegg mindre endring (PDF, 517 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Bestemmelser (PDF, 528 kB)

Kunngjøring av mindre endring (PDF, 571 kB)