Detaljregulering for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere, høring og offentlig ettersyn

Klikk for stort bilde Forslag til detaljregulering av Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 7. januar 2020.

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av havnelager og kontor/lager i området.

Planen omfatter ikke selve ro-ro kaia. Det er Hydro Aluminium AS som står for planleggingen av ro-ro kaia. Ro-ro kaia ligger utenfor planområdet inne på Hydro Aluminium AS sin eiendom.

Plandokumentene ligger vedlagt, se liste under. Det er plankart og bestemmelser som er den juridiske bindende delen av planen.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Sunndal kommune jfr. kontaktinformasjon til høyre og helt nederst på siden. 

Merknadsfrist er 7. januar 2021

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 456 kB)

Bestemmelser (PDF, 522 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

ROS-analyse (PDF, 3 MB)

Oppstartsvarsel og samlede innspill (PDF, 8 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 533 kB)

Saksframlegg til 1.gangs behandling (PDF, 5 MB)

Saksprotokoll 1. gangs behandling (PDF, 414 kB)

Høringsbrev (PDF, 706 kB)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra